Dili nako malimtan ang dagway sa mga gatortyur nako

4:49 AM

Image result for US DUTERTE EFFIGY
Hulagway gikan sa Interaksyon

Dili nako malimtan ang dagway
sa mga gatortyur nako, mga pasista,
dili sila diretsong makalitok
sa ilang hunahuna, o gaduha-duha gani ko
kon naa ba sad silay utok sa tawo
Mga dagway nga morag mga ungo
ug ang mga linihokan daw morag nakadrogas
sa akong bahin, ilang biktima
Ilang gitudlo kanako ang esensya
sa reaksyonaryong estado
Ug ang ilang kahadlok sa mga mosukol 
Karon, gibalik lang niiining presidenteha
Ang daan na nga giingon sa gobyernong US
Inubanan sa mga pagpamatay, kining nasora
Gitukod sa mga demokratikong institusyon
Ako na lang kataw-an ning giatay nga presidente! 

-----------------------------------------
*usa ka pagsulay (isip hinapos nga pagsaulog sa Nasodnong Bulan sa Alampat) sa paghubad sa Iningles nga balak ni Maya Daniel nga "I cannot forget the faces of my torturers", unang gipatik sa iyang blog, click here.

Para sa dugang kasayoran mahitungod kay Maya Daniel, click here.

You Might Also Like

0 ka komento

Blog Archive