Pagtukod sa Pulang Politikanhong Gahom

12:46 AM

Image result for CPP NPA mural

Ubos niining kinatumyang bahin sa bukid
Niaging salumsom, nanglingkod ta sa usa ka bato
Gitangtang nato sa atong lawas ang mga pabug-at
Mga armas, mga bala, ug mga bakpak
Mihangad ko aron makita ang abagahan niining bukira
Dayon, usa ka anino sa tul-id nga kahoy
Ang mihansak kanako, apil ang bidlisiw
Nagtimpla ta sa atong kape, naghaling
Nga way aso, diri ta magpundo
kadali, dala tago niining sekretong agianan
Duol ra kaayo ang panimalay sa mga mag-uuma
Pagka-alas nuybe, Si Tay Ladio ug mga kauban
Paanhiay na, tagbuon nato sila
Hilom ug way kisaw sa baryo,
Igo nga magpabiling way banha ang tahas sa pagtukod
Sa Pulang politikanhong gahom.
-----------------------------------------
*usa ka pagsulay (isip hinapos nga pagsaulog sa Nasodnong Bulan sa Alampat) sa paghubad sa Iningles nga balak ni MayaDaniel nga "Building Red Political Power", unang gipatik sa iyang blog, click here.

Para sa dugang kasayoran mahitungod kay Maya Daniel, click here.

You Might Also Like

0 ka komento

Blog Archive