Binisaya nga Hubad sa mga Pahimangno sa WHO ug DOH Taliwala sa nCoV-2019

4:42 AM

Ang mga impormasyon ug hulagway sa ubos gikan sa World Health Organization (WHO). Akong gihubad ang pipila nila ka mga pahinumdom ug mga FAQs mahitungod sa coronavirus. Unta makatabang kini sa pag-disseminate sa saktong impormasyon.

Original nga litrato gikan sa World Health Organization 

MGA PAHINUMDOM

Original nga litrato gikan sa World Health Organization 

FAQs

                                       Original nga litrato gikan sa World Health Organization (WHO).

                                    Original nga litrato gikan sa World Health Organization 

Original nga litrato gikan sa World Health Organization (WHO).

Orihinal nga impormasyon ug hulagway gikan sa World Health Organization (WHO).

DOH FAQs


Orihinal nga impormasyon ug hulagway gikan sa Department of Health (DOH).

Orihinal nga impormasyon ug hulagway gikan sa Department of Health (DOH).

Orihinal nga impormasyon ug hulagway gikan sa Department of Health (DOH).You Might Also Like

0 ka komento

Blog Archive