Unsaon Pagpalit og BISAYA MAGASIN sa Magzter.com?

5:08 PM

Kon walay credit/debit card, basaha sa ni para sa giya unsaon pagpalit og BISAYA MAGASIN gamit ang GCASH.

 

Adunay duha ka pamaagi para sa pagpalit og BISAYA sa Magzter: sa website ug sa app (androidapple).

PINAAGI SA WESBITE

Sa search box, i-type ang BISAYA MAGASIN o i-click diri. Pagpili sa isyu nga buot ninyong paliton dayon i-click ang ADD TO CART (kon mabuhat nato ang pag-add to cart sa Shopee nganong sa pagpalit og Bisaya sa Magzter dili). Inyo dayong makita ang mga isyu nga inyong gipili para sa pag-verify kon naa ba moy nalimtan nga wala ninyo naapil og ADD TO CART. Kon wa nay nalimtan, i-click ang PROCEED TO CHECKOUT.

Mga gipiling isyu, andam na para ma-checkout

Pangayoan dayon ka sa imong CARD NUMBER (Credit o Debit). Kon walay credit o debit card, mamahimo ang inyong GCASH VIRTUAL CARD ang inyong iinput. Kon wala pa moy GCASH, i-click ni. CLICK PAY NOW.


PINAAGI SA APP
Pareha ra ang pag-order og isyu sa Bisaya gamit ang Magzter App. Sa app, isearch ang Bisaya Magasin ug pagpili sa isyu nga gusto ninyong paliton. Usa ka prompt sa Google Play nga mogawas. Sa Google Play papilion ka kon asa ka gusto magbayad: sa Credit/Debit Card, Gcash, o sa inyong cellphone load. Pili-a lang kon asa ang mas dali sa inyo.  Click 1-tap buy.


Nakapalit namo sa imong unang digital nga kopya sa Bisaya Magasin! Enjoy! Ipanabi na sa kaila nga nag-digital na ang BISAYA MAGASIN.

You Might Also Like

0 ka komento

Blog Archive